Selecteer een pagina

In het Nederlands kennen we de apostrof, een hoog geplaatste komma, ook wel het weglatingsteken genoemd. Verwarring met het aanhalingsteken ligt op de loer. De apostrof vervangt één of meer letters in een woord. Dit kan zijn aan het begin 1 van een woord: ’t (het), ’n (een), ’s (des), ’k (ik), ’m (hem), ’r (er) en bij jaartallen zoals: jaren ’80. In het midden van een woord, zoals: m’n (mijn), z’n (zijn) of een samentrekking van twee woorden zoals: zo’n (zo een). Ook komt het voor bij sommige meervoudsvormen. Ik licht de apostrof vooraan een woord extra toe, omdat hier nogal eens het verkeerde leesteken gekozen wordt. Zoals ‘(komma open),  ′ (minuut teken) of zelfs  ´  (accent aigu; streepje op de é).

Als ik teksten typografisch nakijk, loop ik alle apostroffen na door middel van ‘zoek en vervang’. Bij lange teksten loont dit vaak de moeite.

t-foutje

[onderschrift voorbeeld] 01  Juiste toepassing
02  Hierbij is aanhalingsteken open gebruikt. Dit is onjuist
03  Dit is het minutenteken. Dit is onjuist
04  De accent agio wordt hier gebruikt. Dit is onjuist

1 Voor zover ik weet is het Nederlands de enige taal waar de apostrof vooraan een woord voorkomt.

⇒  zie ook aanhalingstekens

Roland Mol schreef een hele handige blog om ’t foutje op te sporen in Indesign klik hier