Selecteer een pagina

Een kleinkapitaal 1 is een kapitaal met de x-hoogte van een onderkast2. Let op: een verkleinde kapitaal is niet hetzelfde. Een verkleinde kapitaal oogt dunner en geeft niet het effect dat nodig is om een eenheid te creëren op de pagina. Uitgebreide lettertypes beschikken (vaak) over kleinkapitalen. Het toepassen van kleinkapitalen in plaats van gewone kapitalen brengt rust op een pagina.

Kapitalen vallen ontzettend op in de gewone tekst; ze dragen niet bij aan de leesbaarheid. Een uitzondering is wanneer er punten tussen de kapitalen staan – bij een afkorting – mogen de gewone kapitalen gehandhaafd blijven. Alle kapitalen en ook de kleinkapitalen moeten worden aangespatieerd.
⇒ zie ook: Spatiëren kapitalen en kleinkapitalen

 

kleinkap_goed
[onderschrift] Juist gebruik van kleinkapitaal.

kleinkap_fout
[onderschrift] De kapitalen zijn verkleind.

kleinkap_kapitaal
[onderschrift] Geen kleinkapitalen maar kapitalen.

 

1  Kleinkapitalen worden afzonderlijk ontworpen voor een bepaald lettertype. De grootte van echte kleinkapitalen is dezelfde als die van de kleine letter x: de x-hoogte.
2  Onderkast is de typografische benaming voor kleine letters. Dus: DIT ZIJN KAPITALEN en: dit is onderkast.

Boeken algemeen